Kök hücre tedavisi sayesinde, Parkinson hastalığına yakalanan maymunlarda iyileşme kaydedildi.
Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Cun Takahaşi ve ekibi, Parkinson hastalığının belirtilerini gösteren (düzensiz veya tekrarlayıcı istem dışı kas kasılmaları) 4 maymunun beynine embriyo kök hücre aşıladı.

Ameliyattan 3 ay sonra, hayvanların kaslarını kontrol etmelerinde iyileşme görüldü.

Araştırmacılar, ameliyattan 6 ay sonra ise, maymunların yürüyebildiğini vurguladı.

Bilimadamları, 2015’ten sonra bu deneyi plüripotent kök hücreleri (sınırlı sayıda farklılaşabilen ancak organizmada birçok dokunun oluşması veya onarımı yeteneğine sahip hücreler) kullanarak insanlar üzerinde yapmayı umut ediyor.